//1. ต้องเรียกใช้ materail
import 'package:flutter/material.dart';
//3. สร้าง main เรียกใช้ stless
void main(){
 runApp(Tee());
}
//2.สร้าง stless
class Tee extends StatelessWidget {
 const Tee({super.key});

 @override
 Widget build(BuildContext context) {
  return MaterialApp(
   home: Scaffold(
    appBar: AppBar(
     title: Text('Title Sompoch'),
    ),
   ),
  );
 }
}

แปะรูปและเรียกแสดงผลในส่วนของ body

 

//1. ต้องเรียกใช้ materail
import 'package:flutter/material.dart';
//3. สร้าง main เรียกใช้ stless
void main(){
 runApp(Tee());
}
//2.สร้าง stless
class Tee extends StatelessWidget {
 const Tee({super.key});

 @override
 Widget build(BuildContext context) {
  return MaterialApp(
   home: Scaffold(
    appBar: AppBar(
     title: Text('Title Sompoch'),
     backgroundColor: Colors.deepOrange,

    ),
    body: Row(
      children: [
       Image(image: NetworkImage('https://my.kapook.com/rf/376/282/img-hilight/img_hilight_1_1702367722.jpg')),
       Text('สมโภชน์'),
       Text(' กุลธารมรมณ์')
      ],
     ),

   ),
  );
 }
}

การเรียกใช้ image ในเครื่องต้องไปสร้าง Folder ตามภาพ

 

\

 

 

//1. ต้องเรียกใช้ materail
import 'package:flutter/material.dart';
//3. สร้าง main เรียกใช้ stless
void main(){
 runApp(Tee());
}
//2.สร้าง stless
class Tee extends StatelessWidget {
 const Tee({super.key});

 @override
 Widget build(BuildContext context) {
  return MaterialApp(
   home: Scaffold(
    appBar: AppBar(
     title: Text('Title Sompoch'),
     backgroundColor: Colors.deepOrange,

    ),
    body: Row(
      children: [
       Image(image: AssetImage('images/images.jpg')),
       Text('สมโภชน์'),
       Text(' กุลธารมรมณ์')
      ],
     ),

   ),
  );
 }
}

By admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.