FirstPage

Python

พื้นฐานการใช้งาน กับวิชาโครสร้างอัลกอริทึม ผู้เรียนจะได้เรียนรู้หลักการเขียนโปรแกรมกับเนื้อหาอัลกอริทึม

IONIC Framework

สอน hybird app on mobile ด้วย ionic framework เหมาะกับผู้ที่มีพื้นฐานการเขียนเว็บ

Flutter

การพัฒนา app on mobile ด้วย flutter สามารถพัฒนาครั้งเดียวรองรับทั้ง android และ ios