ลง XAMP เสร็จแล้วสามารถ start Apache กับ MySQL ขึ้นมาหลังจากนั้นดำเนินการตามนี้

  1. ไปที่ path ที่ลง xamp ==> D:\XAMPP\htdocs ให้สร้าง folder ชื่อ myweb
  2. เปิดโปรแกรม VS Code ขึ้นมาให้เลือกเมนู File แล้วกด open folder myweb
  3. สร้างไฟล์ index.php ตามภาพ
  4. พิมพ์โค้ด HTML ลงไป ตามภาพ แล้วแสดงผลบน Browser โดยพิมพ์ http://localhost:8080/myweb/
  5. กลับไปที่Folder  myweb ให้สร้าง Folder ชื่อ images ขึ้นมา แล้วหารูปรถมาเซฟใส่ไว้ ดังภาพ
  6. เอารูปรถไปแสดงในหน้าเว็บไซต์โดยการแก้ไขไฟล์ index.php ดังนี้
   <html>
     <body>
       <img src='images/car.jpg' />
       สมโภชน์ กุลธารารมณ์
     </body>
   </html>
   
   

เขียน Code PHP เชื่อม ฐานข้อมูล MySQL

7. ไปที่ browser พิมพ์ http://localhost:8080/phpmyadmin
8. สร้าง database ตั้งชื่อ mydb แล้วตังค่าตามภาพ

สร้าง table

 

By admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.