Month: January 2017

ขั้นตอนการใช้งาน edoc

สารบรรณ หนังสือยังไม่อยู่ใน edoc ลงทะเบียนหนังสือส่งรับ | รับ->หัวหน้าสำนักงาน->คณบดี->หัวหน้าสำนักงาน->สารบรรณ->ผู้ที่เกี่ยวข้อง หนังสือที่อยู่ใน edoc แล้ว มาที่ Inbox -> ลงทะเบียน / ส่งต่อ / ดำเนินการ -> มอบ -> หัวหน้าสำนักงาน ->คณบดี->หัวหน้าสำนักงาน->สารบรรณ->ผู้ที่เกี่ยวข้อง อาจารย์/เจ้าหน้าที่ หนังสือที่อยู่ใน edoc ->เปิดอ่านหน้า Inbox -> ลงทะเบียน /…