เราสามารถคิวรี่ข้อมูลจากเซิฟเวอรต่างๆมาไว้รวมกันได้โดยสามารถใช้ tool link server ใน sql management studio ช่วยได้วิธีการทำ

 
สามารถทดสอบการใช้คิวรี่โดยดังนี้

//select * from [ชื่อ link].ดาต้าเบส.dbo.ชื่อเทเบิ้ล
select * from [link1].studentdb.dbo.zdept

 

By admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.