เมื่อทำ app เสร็จแล้ว หลังจากทดสอบหมดแล้ว ก็มาทำ icon กับเปลี่ยนชื่อ app โดยเริ่มจากการเปลี่ยน icon app

1 การเปลี่ยน icon app

1.1 ให้เปิด Android studio เลือก open แล้วเปิดโฟลเดอร์ app ของเรา แล้วคลิกเจ้าตัว android (การใช้ capacitor คือ เราจะได้เจ้าตัว android อยู่ด้านนอก โฟลเดอร์ platform ดังภาพ ด้านล่าง)

1.2 เลือกที่โฟลเดอร์ res แล้วคลิกขวา 

หมายเหตุ ตอน run อาจจะมี error สีแดงให้ย้อนทำข้อ 1.2 ใหม่อีกที เพราะไฟล์ต่างๆ อาจจะ save ทับไม่หมด แล้วลอง run ใหม่

2 การเปลี่ยนชื่อ app name

By admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.