การพัฒนาแอพพลิเคชันบนมือถือทั้งระบบปฏิบัติการ Android และ iOS ด้วย Flutter

วัตถุประสงค์

  • เพื่อปูพื้นฐานการสร้างแอพพลิเคชันบนระบบปฏิบัติการ Android และ iOS
  • เพื่อเรียนรู้โครงสร้างภาษา Dart และ Flutter Framework ที่ใช้ในการพัฒนาแอพพลิเคชันบนระบบปฏิบัติการ Android และ iOS

หลักสูตร 1 วัน

download VS Runtime

เอกสารประกอบการสอน : FlutterBasic

By admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.