1. เปิด d:\ionic\ หลังจากนั้นพิมพ์ cmd บน address bar วินโดวส์จะเปิด cmd
  2. พิมพ์ ionic start appday2 blank เพื่อสร้าง appday2 template แบบว่างเปล่า
  3. หลังจากนั้นพิมพ์ cd .\appday2
  4. พิมพ์ ionic serve เพื่อรันแอพแสดงผลบน browser (ถ้าต้องการแสดงผลบน chrome ให้พิมพ์ –borwser “chrome” ต่อท้ายไปด้วย)
  5. เปิด visual studio code ขึ้นมา
  6. เลือกเมนู file->open folder->แล้วค้นหาโปรเจ็ค เลือก appday2 แล้ว select folder open
  7. หลังจากนั้นให้เข้าไปที่ src->app->home->home.page.html ทำการแก้ไขโค้ด
  8. หลังจากนั้นให้เปิด android studio ขึ้นมาเลือก configure เพื่อ เลือก AVD Manager
  9. ให้ create virtual device (ถ้าเคย create แล้วให้ข้ามขั้นตอนนี้ไปเลย)
  10. ให้เลือกมือถือเป็นรุ่น Pixel2 หรือรุ่นอื่นก็ได้ หลังจากนั้นให้
  11. หลังจากนั้นเลือก R แล้วกด download version android ถ้าไม่ได้ลง Haxm ให้ดาวโหลด แล้ว install ด้วย

12. กด finish แล้วกด play เพื่อเปิด emulator มือถือ ขึ้นมาถ้ามันแจ้งให้ลง Haxm ก็กด ok แล้ว install ไป พอเปิดเครื่องมาระบบจะให้เลือก ram ก็กด next เลย

13. เมื่อมือถือ emulator ขึ้นมาให้กลับไปที่ cmd แล้วทำการปิด serve กรณีเปิดไว้ (จากคำสั่ง ionic serve) ให้กด ctrl ค้างไว้แล้วกด c ย้ำๆ เพื่อ terminate

14. เมื่อ cmd พร้อมรับคำสั่งให้พิมพ์ ionic cordova run android –emulator

15. เราจะเจอ error ให้พิมพ์ npm i -g native-run แล้ว enter

16. ให้กดที่ key board หรือพิมพ์ใหม่ ionic cordova run android –emulator แล้ว enter อีกรอบ

17. จะพบ error ตัวที่สองให้พิมพ์ npm i -g cordova แล้ว enter

18. ให้ทวนคำสั่ง ionic cordova run android –emulator

19. หลังจากนั้นให้ Load gradle-3.5 มาวางใน drive c:\ โดยดาวโหลดได้จาก link https://drive.google.com/file/d/11137vdSiL2_1ZhrEmntiFx1QqAGxELRI/view?usp=sharing

20.ให้ extract file ไปวางไว้ที่ drive c:\ โดยเอาแค่ folder gradle-3.5 ด้านในจะมี folder bin อยู่

21. ต้องทำให้ windows รู้จัก gradle โดยไปคลิ้กขวา my computer เลือก properties แล้วเลือก Advance System Settings แล้วเลือก Environment Variables

22. หลังจากนั้นไปที่ Path แล้วกด Edit ให้กด Browse.. แล้วไปที่ C:\gradle-3.5\bin แล้ว OK แล้ว OK แล้วปิดหน้าจอทั้งหมด

23. ปิด CMD ทั้งหมด ไปที่ drive D:\ionic\appday2 แล้วพิมพ์ cmd ด้านบน

24. แล้วให้ทวนคำสั่ง ionic cordova run android –emulator

25. เข้าไปแก้ไข icon ใน Folder appday2\src\resources\ เปิด icon.png แล้วแก้ไข โดย set ขนาดให้เท่ากับ 1024 x 1024 แล้วเป็นนามสกุล png หลังจากนั้นเซฟไอคอนแล้วพิมพ์

26. หลังจากนั้นให้กลับมาที่ cmd พิมพ์ ionic cordova resources แล้ว จะเจอ error ให้พิมพ์ npm i -g cordova-res

27. ให้ทวนคำสั่ง ionic cordova resources

28. หลังจากนั้นให้พิมพ์ ionic cordova run android –emulator เพื่อ run android อีกรอบ icon เราจะเปลี่ยน

 

By admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.