เข้าไปที่โฟลเดอร์ myapp1 พิมพ์ cmd บน  address bar เพื่อเปิดคำสั่ง cmd

1. พิมพ์ ionic generate page about เพื่อสร้างเพจ about

2. เปิดเว็บ ionicframework.com แล้วเข้าเมนู developer แล้วเลือก UI Component แล้วเลือก button ทำการ copy ไปวางใน home.page.html ของเรา

3. เพิ่ม link ให้กับ ปุ่ม button <ion-button href=”/about”>ไปหน้าประวัติส่วนตัว</ion-button>

By admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.