การทำ background image ให้ทุกหน้า ให้ดาวโหลดไฟล์ภาพวางไว้ในโฟลเดอร์ assets

หลังจากนั้นให้เปิดไฟล์ global.scss (ในภาพด้านบนจะอยู่ล่าง theme) ใส่โค้ดลงไป ดังนี้

ion-content {
    --background: url(/assets/bg.jpg) no-repeat center/cover fixed;
  }

ตัวอย่างดังภาพด้านล่าง

แล้วเซฟแล้วรันจะได้ภาพ Background แสดงบนแอปที่สร้างดังนี้

By admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.