เราสามารถ set Background Color ได้ โดยไปเพิ่มในไฟล์ variables.scss ในโฟลเดอร์ theme และเพิ่มโค้ดนี้ลงไป

  --ion-background-color:dimgrey;

หลัง color: ให้ใส่ชื่อสีหรือใส่รหัสสีลงไปแทน ดังภาพ

จะได้ผลดังนี้

กรณีที่ต้องการให้แต่ละหน้ามีสีที่ต่างกันหรือกำหนดสีในเนื้อหาที่ระบุ จะต้องใช้อีกวิธี เช่นสร้าง div ขึ้นมาครอบ content ของเราเช่น

 

จะได้ผลลัพธ์ดังนี้

By admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.