ให้นักศึกษา เขียนทั้งโจทย์ และคำตอบที่ถูกต้องลงในกระดาษ แล้วนำมาส่งอาจารย์ โดยดูข้อสอบที่ถูกต้องได้ที่นี้

https://drive.google.com/file/d/1PvQg654R2sy4hmPHBDkxICc8x3QvKQE3/view?usp=sharing

By admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.