ถ้าลง windows server 2012 กับ sql server อาจจะมีปัญหาการเชื่อมต่อฐานข้อมูลจากเครื่องอื่นที่ไม่ใช่ localhost มันจะติด advance firewall เราต้องทำการเปิด port TCP : 1433 ในส่วนของ Inbound Rule และทำการเปิด port UDP : 1434 ในส่วนของ Outbound Rule ด้วย วิธีทำดังนี้ เปิด windows advance firewall ขึ้นมาก่อน

inbound_rule

inbound_rule2

inbound_rule3

inbound_rule4

inbound_rule5

inbound_rule6

ในขั้นตอนของ Outbound rule แค่เปลียน TCP เป็น UDP แล้วเปลี่ยน port จาก 1433 เป็น 1434

By admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.