ปรับรูปแบบตัวเลขใน textbox ใช้ Mask เป็นตัวจัดการบางทีจะ Error ถ้าเป็นตัวเลขแล้วไม่กำหนดให้ Decimal Symbol ต้องปรับตามภาพด้านล่างในส่วน Properties ของ Mask

 

By admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.