การใช้งาน wordpress

ทำการ Install wordpress โดยการกดเปิด browser แล้วพิมพ์ url เป็น http://localhost:8080/tee  <– ตามชื่อโฟลเดอร์ที่เราแตก wordpress ไว้

ลงจนเสร็จแล้วเข้าหน้า admin เพื่อใช้งาน wordpress

 

By admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.