1. เปิด xamp แล้ว start Apache กับ MySQL เพื่อเรียกใช้งานเว็บเซิฟเวอร์กับดาต้าเบสเซิฟเวอร์
  2. เปิด browser เข้าหน้าเว็บโดยการพิมพ์ localhost หรือ ip ตามภาพด้านล่าง
  3. เข้าไปส่วนจัดการหลังบ้าน ให้พิมพ์ http://localhost:8080/ชื่อเว็บเรา/wp-admin/ ตามภาพ
  4. พอเข้ามาแล้วให้ลง plugin ก่อนการโพส

  5. กลับมาที่เมนู Post เพื่อทำการทดสอบโพสข่าว
    จะแสดงหน้าเว็บ สำหรับผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บ (theme: newspaperex)
  6. การใช้ Page ใช้กรณีที่ต้องการสร้างหน้าแบบไม่เปลี่ยนแปลงบ่อยๆ เช่นหน้า เกี่ยวกับเรา หรือ about us หรือ contact us หรือ หน้า download ก็ให้ไปที่เมนู Page เลือก Add New Page


    จะได้เมนูตามต้องการ
  7. เพิ่ม plugin elementor และ addon เพื่อเพิ่มความสวยงามให้กับเว็บ


By admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.