1. เปิดโปรเจ็คเดิมสัปดาห์ก่อน ConnectDB
(การโชว์ line number หรือตัวเลขบรรทัดไปที่เมนู tools->option->Text Editor->ไปที่ C# แล้วเลือก General แล้วติกตรง Line number)

2. เปิดไฟล์ Code Behind เช่นไฟล์ Default.aspx.cs ทดสอบพิมพ์โค้ดมัวๆ แล้วรองรันดู แต่ต้องไปแก้ไขโค้ดหน้า Default.aspx ด้านบนสุดตรง CodeBehind=”Default.aspx.cs ” แก้ไขคำว่า CodeBehind เป็น CodeFile

สังเกตุ Compiler Error Message:  กับ Source File:

3. การแสดงผลด้วย data source เริ่มจากหน้า Default.aspx ให้ลาก Tool Gridview มาวางในหน้า Design

หลังจากนั้นกดคลิกขวาที่ Gridview แล้วเลือก Chose Data Source แล้วเลือก SQL Database กด OK

แล้วเลือก ConnectionString (จะถูกตั้งค่าไว้ใน Web.Configuration สำหรับเชื่อม DB)

ถ้าเชื่อม db ได้จะมีหน้าเลือก table จาก db ให้เราเลือก Table Member  แล้วกด Advance กรณีที่ต้องการสร้าง Insert Update Delete

กด Next ไปยัน Finish

คลิกด้านขวาตรง > ของ Gridview อีกครั้ง เราจะสามารถติกเลือก

Enable Paging คือแสดงหน้า
Enable Sorting คือจะเรียงตัวเลขตัวหนังสือบนหัวคอลัมน์ได้
Enable Editing จะแสดงปุ่ม Edit
Enable Deleting จะแสดงปุ่ม Deleting
เราสามารถ edit column ของ grid ได้โดยเลือก Edit Column แล้วดับเบิ้ลคลิกที่คอลัมน์ที่ต้องการ

คอลัมน์ไหนไม่ต้องการแสดงให้เลือก Visible= False
การเปลี่ยนชื่อหัวคอลัมน์สามารถเปลียนได้จาก HeaderText

ไฟล์สำโปรเจคที่ใช้สอนวันนี้ทั้งหมด ConnectDB

VDO สำหรับการสอน

By admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.