การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ (asp.net c#)

 1. โหลดโปรแกรม Visual Studio Community https://visualstudio.microsoft.com/vs/community/
 2. กดดับคลิ้กที่ตัว Launcher
  หมายเหตุถ้าลงไปแล้วลืมติ้กข้อที่ 2) ให้ไปกดตัว Luancher ทีั่ดาวน์โหลด 
 3. หลังจากด Install ให้รอจนเสร็จใช้เวลาประมาณ 30-1 ชม.
 4. หลังจากดาวนโหลดเสร็จจะต้อง Login ด้วย user hotmail หลังจาก Login เสร็จเลือก general หรือเลือก asp.net c# ==> web application form
 5. ก็จะเข้ามายังหน้าเลือกสร้าง หรือเลือกเปิดโปรเจ็ค
 6. หลังจากนั้นก็เลือก ASP.NET Web Application (.NET Framework)
  หลังจากนั้นกด Next
 7. ก็ Configure New Project
  ตั้งชื่อ Project Name และสร้าง Folder เก็บโปรเจ็คไว้ Framework ก็เลือก default ไว้ (คือในหน้านี้เขาเลือกเวอร์ชั่นอะไรก็ไม่ต้องไปเปลี่ยน)
 8. เลือก Web Forms แล้วกด Create
 9. ลองกด run
  10
 10. ลองสร้างหน้าใหม่ขึ้นมา (กด stop server) การสร้างหน้าตามภาพด้านล่าง
 11. ลองแก้ไขโค้ดหน้า Design ของ Car.aspx
  จะสังเกตุว่า ถ้ามีการแก้ไขหน้า Design ไม่จำเป็นต้อง กด Stop server  พอกด save สามารถ refresh หน้าเว็บ ก็จะแสดงข้อมูลทันที
 12. แก้ไขไฟล์ car.aspx.cs ซึ่งเป็นไฟล์ Code behide ดังนี้
 13. การนำผลจากหน้า Code Behide มาแสดงบนหน้า car.aspx ที่เป็นหน้า Design ดังนี้
  ผลที่ได้จะได้ตามด้านล่าง (กด run app)
  หลักการทำงานของหน้านี้จะทำจากหน้า code behide–>design —> แสดงผลบน browser

 

VDO 1/2

VDO 2/2

 

By admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.