1. เปิด Visual Studio 2022
 2. เข้าหน้า get start ให้เลือก create new project
 3. เลือก ASP.NET Web Application (.NET Framework)
 4. ตั้งชื่อ Project oopintro
 5. เลือก location เก็บไว้ที่ drive c:\oop (ให้สร้าง Folder ชื่อ oop ขึ้นมาใน drive c:)
 6. กด create
 7. จะเข้าหน้าให้เลือก รูปแบบเว็บแอพ ให้เลือก web forms กด create อีกครั้ง
 8. กดไปที่ Solution Explorer ขวาบนเพื่อไปคลิกไฟล์ Default.aspx แล้วหลังจากนั้นกดปุ่ม run ตรงกลางบน (กด f5) ตัว VS (Visual Studio) จะทำการสร้าง Server จำลองแล้วเปิดหน้า Defualt.aspx ขึ้นมา ถ้าต้องการหยุด Server ก็กดปิดหน้าจอ Browser นั้นไป
 9. หน้า default.aspx คือหน้า design จะแสดงโค้ด HTML ของหน้าเว็บ ด้านซ้ายล่างจะมีเมนู Design เปิดหน้าที่เห็นรูปหน้าเว็บ (โปรแกรมจะแสดงผลจาก html code เป็นหน้าเว็บเห็นปกติ) Split คือหน้าที่เห็นทั้งโค้ดและ design
 10. คลิกที่ขวาบนตรง Solution Explorer ไปเปิดไฟล์ Site.Master แล้วลองแก้ไขโค้ด Title เป็นชื่อเรา แล้วลอง refresh browser ที่แสดงผล
 11. สร้างหน้า MasterPage ใหม่ขึ้นมาโดยการกดคลิกขวาที่ Solution Explorer (ขวาบน) แล้วคลิกขวาที่โปรเจ็คของเราคือ oopintro
 12. เลือก Add->New Item->Web Forms Master Page (กรณีหาไม่เจอให้เลือกเมนูด้านซ้าย Web->Web Forms) แล้วตั้งชื่อ Main.Master แล้วก็กดปุ่ม Add
 13. เลือก Mode Design ด้านซ้ายล่าง แล้วเคาะ Header แล้ว Insert Table แล้วทำการย้าย Conten place holder มาไว้ใน table ดังโค้ดด้านล่าง<%@ Master Language=”C#” AutoEventWireup=”true” CodeBehind=”Main.master.cs” Inherits=”oopintro.Main” %><!DOCTYPE html><html>
  <head runat=”server”>
  <title></title>
  <asp:ContentPlaceHolder ID=”head” runat=”server”>
  </asp:ContentPlaceHolder>
  <style type=”text/css”>
  .auto-style1 {
  width: 100%;
  }
  .auto-style2 {
  width: 124px;
  }
  </style>
  </head>
  <body>
  <form id=”form1″ runat=”server”><table class=”auto-style1″>
  <tr>
  <td colspan=”2″>Header</td>
  </tr>
  <tr>
  <td class=”auto-style2″>Side menu</td>
  <td><asp:ContentPlaceHolder ID=”ContentPlaceHolder1″ runat=”server”>
  </asp:ContentPlaceHolder></td>
  </tr>
  <tr>
  <td colspan=”2″>Footer</td>
  </tr>
  </table>
  <h1>&nbsp;</h1>
  <div></div>
  <h1>&nbsp;</h1>
  </form>
  </body>
  </html>
 14. วิธีการใช้งาน Master Page => Main.Master ที่เราสร้าง ก็คือเมื่อไหรที่เราสร้างหน้าเว็บเพื่อแสดงผล (เพจลูก) เช่นสร้างหน้าที่ชื่อว่า Home.aspx เราจะให้เขาเลือกใช้ Main.Master โดยทำดังนี้
  กดคลิกขวาที่ Solution Explorer แล้วเลือก Add->New Item แล้วเลือก Web Form with Master Page หลังจากนั้นตั้งชื่อด้านล่างเป็น Page1.aspx แล้วกด Add
  พอกด Add แล้วให้เลือก Main.Master เป็น Master Page ของเขา
 15. ลองรันหน้า Page1.aspx (โดยกดไปที่ Page1.aspx ก่อนแล้วกด f5 หรือกด run ด้านบน เพื่อแสดงผล) จะสังเกตุว่าหน้า Page1.aspx จะแสดงผลหน้าตาโดยดึงข้อมูลของ Main.Master มาแสดงด้วยเช่น Hader Side Menu หรือ Footer
 16. เปิดไฟล์ Page1.aspx.cs (Code Behide)
  การใส่คอมเม้นในโค้ดสามารถทำสองวิธี
  วิธีแรกใส่ // เพื่อคอมเม้น 1 บรรทัด
  วิธีที่สองใส่ /*  ตามด้วยข้อความจะเคาะกี่บรรทัดก็ได้
  บรรทัดที่ 2
  บรรทัดที่ 3
  เมื่อสิ้นสุดคอมเม้นปิดด้วย */  หรือกด ctrl+shift /

  หมายเหตุกรณีที่ต้องคอมเม้นในหน้า Design หน้า .aspx เช่นหน้า Page1.aspx ธรรมดาไม่มี .cs
  วิธีที่ 1     <%–
  คอมเม้น 1
  คอมเม้น 2
  –%>
  วิธีที่ 2 เป็นการคอมเม้นด้วย HTML
  <!–
  คอมเม้น 3
  คอมเม้น 4
  –>
 17. ในหน้า Page1.aspx.cs สร้างตัวแปร public int Age ขึ้นมาแล้ว ใน PageLoad กำหนดให้ตัวแปร Age มีค่าเท่ากับตัวเลขที่กำหนด หลังจากนั้นให้ไปเปิดไฟล์ Page1.aspx แล้วให้เอาตัวแปร Age ไปแสดงจะได้ตัวอย่างตามภาพด้านล่าง
 18. เราสามารถใส่ตัวแปร double เป็นตัวแปรเก็บตัวเลขจุดทศนิยมได้
 19. ตัวแปรต่างๆ
 20. ในหน้า CodeBehide เราสามารถใช้ Response.Write(Age) คือตามด้วยตัวแปรในวงเล็บเช่นตัวแปรตัวอย่าง Age เจ้า aspx.net ก็จะพ่นค่าของ Age มาแสดงด้านบนสุดของเว็บ ก่อน Tag HTML เพื่อไว้ใช้ debug code ได้ดังตัวอย่าง

By admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.