กดแล้วให้ alert ข้อความขึ้นโดยให้สามารถเชื่อมกับ value หรือ text ของ aspxcombobox ได้

โค้ดหน้า aspx ดังนี้

 

By admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.