ปัญหาคือเมื่อเราเลือกแสดงผลเป็นวันที่แบบไทย ระบบจะติดปัญหาคือจะพยายามคิดว่ามันเป็นปี ค.ศ. จึงจะทำการบวกปีให้อีก 543 ปี ทำให้เมื่อกด edit ปีมันจะเพิ่มขึ้นทำให้ผิด วิธีแก้ของ devexpress เองไม่มีจะต้องแก้โดยก่อนบันทึกจะต้อง สั่งให้ field ที่จะบันทึกทำการลบ ปีออกไปโดยใช้คุณสมบัติของ sql โดยใช้ DATEADD(year,-543, ตามด้วย value หรือ parameter ที่จะบันทึก)

เมื่อกดบันทึกระบบจะทำการบันทึกให้ถูกต้อง

By admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.