การใช้ jquery หลาย เวอรชั่นรวมกันอาจจะเจอ error Uncaught TypeError: $(…)  เช่นการใช้ datepicker เนื่องจากบางครั้งเรา copy datepicker มาใช้แล้วมันเรียก jqeury version ที่มัน support แต่ดันมีการเรียนใช้ jqeury ก่อนหน้านี้และคนละ version ทำให้ฟังก์ชันบางอย่างไม่เหมือนกันเลยเกิด error ดังภาพ

จะดังเกตุว่ามีการเรียกใช้ jqeury.mi.js และ jquery-1.4.4.min.js แล้วพอใช้ date pikcer จะเจอ error : Uncaught TypeError: $(…).datepicker is not a function วิธีแก้คือให้เพิ่ม java script ไป

copy code ด้านล่าง

<script type=”text/javascript”>
jq12 = jQuery.noConflict(true);
</script>

ส่วนในหน้าที่เรียกใช้ datepicker เพิ่มโค้ดดังนี้

By admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.