เมื่อเราพัฒนา Application บน Android และสามารถทำเป็นไฟล์นามสกุล apk ได้แล้ว ถ้าต้องการนำไฟล์ Application นี้ขึ้นไปยัง Google Play Store มีขั้นตอนดังนี้

ขั้นตอนที่  1 จะต้องสมัครสมาชิกในส่วนของ Developer Console หรือที่เรียกว่า DC ขั้นตอนการสมัครให้เข้าหน้าเว็บ https://play.google.com/apps/publish

gg1

gg2

gg3

gg4

gg5

 

ขั้นตอนที่ 2 publish ไฟล์ apk เป็น version release โดยใช้ android studio

สามารถเข้าไปดูวิธีการทำได้ที่ http://nextflow.in.th/2015/publish-app-with-android-studio-for-phonegap-cordova-ionic/ เมื่อทำเสร็จแล้วจะได้ไฟล์ apk ที่พร้อมนำขึ้น store

ขั้นตอนที่ 3 การนำไฟล์ apk ขั้น Play Store

เมื่อเราสมัครสมาชิกเรียบร้อยแล้วเราสามารถเข้าใช้งานผ่านหน้าเว็บ https://play.google.com/apps/publish/ เพื่อดำเนินการอัพโหลดไฟล์ apk ที่พัฒนาขึ้นยัง Play Store

gg6

gg7

gg8

gg9

gg10

gg11

gg12

gg13

gg14

By admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.