สร้าง project ใหม่

 1. เข้าไป drive d ในโฟลเดอร์ชื่อเราพิมพ์ cmd บน address bar ด้านบน
 2. cmd ที่ขึ้นมาพิมพ์ ionic start day3_icon blank  แล้ว enter
 3. พิมพ์ cd day3_icon (หรือวิธีที่สอง copy ข้อความใน cmd โดยกด ctrl+c ในหน้าจอจะเป็น cd .\day3_icon ) แล้ว enter
 4. พิมพ์ ionic serve  แล้ว enter เพื่อรองรัน app บน browser
 5. หยุด ionic serve โดยกด ctrl+ c ย้ำๆ (ctrl ค้างแล้วกด c ย้ำๆ บน keyboard)
 6. ionic cordova platform add android แล้ว enter ถ้า error ให้พิมพ์ใหม่ ถ้าทำสำเร็จจะพบ โฟลเดอร์ platform ในโปรเจค
  กรณีที่ โฟลเดอร์ไม่มีโฟลเดอร์ android ด้านใน ต้องลบก่อนโดยพิมพ์ ionic cordova platform rm android แล้วถึงจะทวนคำสั่ง ionic cordova platform add android ใหม่
 7. กลับไปที่โฟลเดอร์ day3_icon จะมีโฟลเดอร์ resources (จะมีจากคำสั่งข้อที่ 6) ด้านในจะมี icon ให้คลิ้กขวาที่รูป icon ทำการแก้ไขโดย photoshop หลังจากนั้น save ทับอันเดิม (ชื่อ icon.png)
 8. เปิด cmd พิมพ์ ionic cordova resources แล้ว enter ระบบจะสร้าง icon ให้
 9. พิมพ์ ionic cordova run android (ต้องเปิด emu anroid ขึ้นมาก่อน)

By admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.