สารบรรณ

  • หนังสือยังไม่อยู่ใน edoc ลงทะเบียนหนังสือส่งรับ | รับ->หัวหน้าสำนักงาน->คณบดี->หัวหน้าสำนักงาน->สารบรรณ->ผู้ที่เกี่ยวข้อง
  • หนังสือที่อยู่ใน edoc แล้ว มาที่ Inbox -> ลงทะเบียน / ส่งต่อ / ดำเนินการ -> มอบ -> หัวหน้าสำนักงาน
    ->คณบดี->หัวหน้าสำนักงาน->สารบรรณ->ผู้ที่เกี่ยวข้อง

อาจารย์/เจ้าหน้าที่

หนังสือที่อยู่ใน edoc ->เปิดอ่านหน้า Inbox -> ลงทะเบียน / ส่งต่อ / ดำเนินการ -> ทราบ | ดำเนินการ -> ต้องส่งต่อ? -> เลือกผู้รับและส่งต่อ

By admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.