-- จะแก้ colunm ที่เป็น Identity ให้สามารถ insert number แทรกได้ เช่นปกติมันนับ 1-2-3 
-- แล้ว user ลบ 3 กลายเป็นว่าพอจะแอดเพิ่มมันจะเป็นเลข 4
-- ขั้นแรก  ให้เปิดให้สามารถ insert ได้
set identity_insert ActivityType ON
-- หลังจากนั้นทำการใช้คำสั่ง insert 
insert into ActivityType (ActivityTypeID)VALUES(2)
-- หลังจากนั้น set กลับดังเดิมเพื่อให้ identity ทำงานตามปกติ
set identity_insert ActivityType OFF

ขั้นตอนด้านบนให้ทำใน query command

sql

By admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.