ปรับปรุงระบบการประชุมออนไลน์ e-Meeting เพิ่มจัดการรายงานการประชุม

สิ่งที่เพิ่มคือให้ มีการส่งรายงานการประชุมให้ผู้เข้าร่วม และแสดงความคิดเห็นได้ เช่นเห็นชอบเมื่อรายงานมีความถูกต้อง หรือ ควรแก้ไข ระบบจะให้ผู้เข้าร่วมกรอกสิ่งที่ต้องการแก้ไข และแสดงให้ผู้ที่เกี่ยวข้องดำเนินการแก้ไขรายงานการประชุมให้สมบูรณ์และมีความถูกต้อง สามารถเข้าใช้งานได้ที่ http://e-meeting.rmutp.ac.th/ โดยขั้นตอนการใช้งานมีดังนี้

 

emeetingApprove1

emeetingApprove2

emeetingApprove3

emeetingApprove4

emeetingApprove5

emeetingApprove6

emeetingApprove7

emeetingApprove8

emeetingApprove9

emeetingApprove10

emeetingApprove11

By admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.