เนื่องจากการทำรายงานด้วย Extrareport จะต้องมีการเพิ่มอักษร Sarabun ลงไปเพื่อให้รายงานสามารถแสดงผลอักษรได้อย่างถูกต้องโดยที่เครื่อง client ที่ไม่มีอักษร Sarabun ก็สามารถที่จะแสดงผลได้ วิธีทำมีดังนี้

1. Download Font TH SarabunPSK และนำไปไว้ในฟอเดอร์ fonts (ถ้าไม่มีฟอเดอร์นี้ให้สร้างขึ้นมา)
2. สร้าง ExtraReport ขึ้นมาและในส่วนของ ExtraReport.cs (CodeBehide c#) จะต้องเพิ่มโค้ดลงไป

 public XtraReportInvite()
  {
    InitializeComponent();
    //
    // TODO: Add constructor logic here
    //
    //****** 1
    Report.Font = new Font(FontCollection.Families[0], 48F, FontStyle.Regular, GraphicsUnit.Point);

  }
  
  //****** 2
  static PrivateFontCollection fontCollection;
  public static FontCollection FontCollection
  {
    get
    {
      if (fontCollection == null)
      {
        fontCollection = new PrivateFontCollection();
        fontCollection.AddFontFile(HttpContext.Current.Server.MapPath("~/fonts/THSarabunPSK.ttf"));
      }
      return fontCollection;
    }
  }

รูปภาพประกอบในข้อที่ 1,2
fonts1
3. ในส่วนของหน้า report.aspx ที่ไว้แสดง extrareport จะต้องใส่ @font-face ในส่วนของ css style ด้วย

 <style>
   @font-face {
font-family: 'TH SarabunPSK';
src: 
url('./fonts/THSarabunPSK.eot?') format('embedded-opentype'),
url('./fonts/THSarabunPSK.woff') format('woff'),
url('./fonts/THSarabunPSK.ttf') format('truetype');
}

 </style>

fonts2

By admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.