ปรับปรุงระบบรายงานการเข้าใช้งานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ หรือ edoc ให้แสดงผลถูกต้อง สามารถเข้าใช้งานได้ที่ http://203.158.144.140/edoc_report/userreport.aspx หรือจากหน้าระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์และเลือกคลิ๊กตามรูปด้านล่าง

edoc_report0

ปรับแก้ไขปีให้ถูกต้องจาก 2014 เป็น 2016
edoc_report1

ในแท็บด้านบน ส่วนตารางข้อมูล สามารถแสดงรายงานแยกตามบุคคล เพื่อแสดงสถิติการเข้าใช้ edoc เป็นรายบุคคลในแต่ละเดือน แต่ละปีได้
edoc_report2

 

By admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.