ปัญหา Microsoft Office Word 2013 ไม่สามารถใช้ Short Cut Ctrl+C, Ctrl+V และ Ctrl+X  ได้ ปัญหาเกิดจากการ update windows แล้วมันเป็น bug กับ windows 8 แต่อันนี้ข้อมูลจากเว็บต่างๆ ซึ่งปัญหาจริงๆเท่าที่ดูเกิดจาก Shortcut Key ต่างๆที่กล่าวมามันถูกเปลี่ยนจึงทำให้ใช้งานไม่ได้วิธีการแก้คือ

fix_word_copy_past_1

fix_word_copy_past_2

fix_word_copy_past_3

(EditCopy=Ctrl+C, EditPaste=Ctrl+V, EditUndo=Ctrl+Y, EditRedo=Ctrl+Z, EditCut=Ctrl+x)

By admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.