ตัวอย่าง http://960.gs/

เช่นถ้า 1000 จะต้องเอา conlumn 12 จะต้องมี gutter 11 คือมาจาก column n-1

เอา 1000-960 เพราะ grid มันถูกบังคับให้กว้าง 960 เศษที่ได้คือ  margin ซ้าย ขวา

เช่นถ้าเอา 50*12 จะได้ 600

gutter จะเหลือ 11* ? = 360 ถ้าเอา 11*30= 330 แล้วรวมกับ column มันจะไม่ถึง 960 ให้โยนไปให้ margin ซ้ายขวาอย่างละครึ่ง มันก็ทำได้แต่มันจะไม่เวริค

เอา 60*12=720

Gutter = 11*20=220 ดังนั้นจะโยนไปให้ margin จาก 40 ซ้าย 20 ขวา 20 ก็บวกเพิ่มอีกด้านละ 10 เป็น margin-left:30 margin-right:30

ถ้าใช้ ipad จะต้องกำหนด 8  column เพราะ resolution

เช่นเดียวกับ iphone จะต้อง 4 column

# margin ระยะห่างด้านนอก #padding ระยะห่างด้านใน

 

By admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.