เป็นการตัดรูปภาพโดยตัดภาพฉากหลังออกให้เหลือรูปทรงที่เราต้องการ

clipping mask

clipping mask2

clipping mask3 clipping mask4

จะได้ภาพตัดออกมาเป็นรูปที่ต้องการ

clipping mask5

By admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.