เริ่มจากหาภาพที่ต้องการเปลี่ยนหลังจากนั้นไปที่ layer ด้านขวาให้กด ctrl+j เพื่อทำการ copy layer หลังจากนั้นทำดังนี้

changeColor1

changeColor2

changeColor3

changeColor4

changeColor5

อีกวิธีใช้ pen tool เพื่อทำ selection path

pentoolchangeColor1

pentoolchangeColor2

pentoolchangeColor3

pentoolchangeColor4

HueSaturationอีกตัวอย่างเปลี่ยนสี ลูกเชอร์รี่จากสีแดงเป็นสีเขียว

Adjustment_HueSaturation

ถ้าต้องการทำให้ผลไม้เหมือนถูกแช่แข็งให้ทำดังนี้

Adjustment_HueSaturation_Ice

By admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.