TEXT_OVERLAY1

TEXT_OVERLAY2

TEXT_OVERLAY3

TEXT_OVERLAY4

TEXT_OVERLAY5

TEXT_OVERLAY6

ถ้าเกิดต้องการทำเงาให้สะท้อน โดยใช้กับ Text ให้ทำดังนี้ โดยเริ่มจากเลือกที่ Mask Layer ที่สร้างไว้ก่อนหน้านี้

TEXT_OVERLAY8

TEXT_OVERLAY9

TEXT_OVERLAY10

TEXT_OVERLAY11

By admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.