วิธีแก้ อาจจะต้องลง ODAC.NET Version ใหม่ที่รองรับ แล้วถ้า ลองรันด้วย IIS ที่จำลอง visual studio แล้วปรากฏว่ารันได้ ให้กลับมาแก้ที่ฝั่งของ IIS ทำตามภาพ

fix_oracle_error1

fix_oracle_error3

fix_oracle_error4

fix_oracle_error5

By admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.