วิธีการทำ ad hoc สำหรับ share internet ผ่าน wireless ทำด้วยคำสั่ง command line
1. เปิด cmd ขึ้นมาแล้วพิมพ์

netsh wlan show drivers

1_show-driver

จากภาพจะเห็นว่าสามารถทำ ad hoc สำหรับ share internet ได้

2. สร้าง hostednetwork ด้วยคำสั่ง cmd

netsh wlan set hostednetwork mode = allow ssid =ชื่อที่ต้องการ key = กำหนดพาส

2_configur-wlan

3. ให้ start service

netsh wlan start hostednetwork

3_start-wlan

4. เปิด Internet Connection Sharing ขึ้นมาจะพบ Local Area Connection ใหม่ที่เราสร้าง ให้ทำการคลิกขวาเลือก Properties ตัว Network Adapter ตัวที่เราจะ Share ในที่นี้จะใช้ตัว Wireless แชร์คือปกติเครื่องที่จะแชร์มีการต่อ wireless แล้วต้องการแชร์ wireless จึงเลือก network adapter ที่เป็น wireless ให้ติก Allow แล้วเลือก Local Area Connection ที่สร้างไว้เพื่อทำการแชร

4_sharing-wlan

 

ถ้าเราต้องการ share จาก lan ให้คลิกขวาที่ Ethernet แล้วเลือกเหมือนกันเพื่อทำการแชร์ แล้วลองเทสโดยเอาเครื่องอื่นทำการเลือก wireless ที่สร้างแล้วเชื่อมต่อใส่พาสเวริด ถ้ากรณีที่ DHCP ไม่ทำงานจะต้องกลับมาที่ Local Area Connection ที่สร้างทำการคลิกขวาเลือก Properties ปรับ ip และ subnet ตามรูปด้านล่าง

5_setip-wlan

หรืออาจจะปรับตามนี้

Address: 192.168.137.2 (can vary) Subnet mask: 255.255.255.0 Default gateway: 192.168.137.1 (adjusted for Hosted IP Virtual Network you earlier) DNS: 8.8.8.8

 


อ้างอิงข้อมูลจาก http://microwindows8.blogspot.com/2013/01/how-to-create-wireless-ad-hoc-to.html

 

By admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.