เมื่อเราใช้งาน windows 7-8 ผ่าน Paralles อาจจะประสบปัญหาเวลาจะใช้งาน app บางตัวที่ใช้กราฟฟิกหรือพวกเกมส์แล้วมันขึ้นว่าไม่สามารถเล่นได้เพราะเรากำลังรันโปรแกรมในโหมด Virtual Machine “Themida Sorry, this application cannot run under a Virtual Machine” ดังด้านล่าง

วิธีแก้ให้เข้าไปใน Windows 7 or 8 หลังจากนั้นให้เปิด regedit ขึ้นมา วิธีการเปิดก็ง่ายในช่อง Search ให้พิมพ์ regedit แล้วกด Enter หลังจากนั้นจะพบหน้าจอสำหรับแก้ไข register ต่างๆให้เปิดที่ HKEY_LOCAL_MACHINE เลือก HARDWARE เลือก DESCRIPTION ด้านขวาจะพบ VideoBiosVersion คลิ้กขวาทำการ Modify จะมีข้อมูลดังภาพ

ลบทุกอย่างในนั้นออกแล้วปิด Regedit แล้วลองเปิดโปรแกรมที่ต้องการอีกครั้งจะสามารถเข้าใช้งานได้โดยไม่พบ Error

 

 

By admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.