ใช้ Web Platform Installer 4.0 Download และทำการ Install

หลังจาก Install จะมีหน้าโปรแกรมเพื่อเลือก Add Product ที่ต้องการให้ทำการ Add PHP 5.3.13

และเลือก MySQL Windows 5.1

เมื่องลง MySQL ให้ Download phpMyAdmin มาด้วยเพื่อเอาไว้จัดการ Database

By admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.