Tag: WMI

Day 5 : Windows Server 2012

WMI เข้า dos แล้วพิมพ์ wbemtest หลังจากนั้นจะพบหน้าจอสำหรับ query ดูข้อมูลในเครื่อง PowerShell พิมพ์แล้วกด tab มันจะไม่ต้องพิมพ์ให้ถูกมันจะฉลาดพิมพ์ให้ ดูคอมมานเกี่ยวข้องกับโปรเซสพิมพ์ Get-Command -Noun Process หรืออยากดู Service พิมพ์ Get-Command -Noun Service อยากดูว่า Service ไหน Run บ้างพิมพ์ Get-Service อยากให้แสดง List…