Tag: Gridview Edit

DevExpress : ปัญหา GridView เมื่อ Update Filed ที่เป็นตัวเลขแล้วมัน Error

DevExpress : ปัญหา GridView เมื่อ Update Filed ที่เป็นตัวเลขแล้วมัน Error เช่นเมื่อพิมพ์ตัวเลขหลักพันจะมีสัญลักษณ์ลูกน้ำคันระหว่างตัวเลขสามหลักดังภาพด้านล่าง   วิธีแก้ไขคือให้คลิ้กขวาที่ ASPxGridView แล้วเลือก Column แล้วทำการปรับ Properties ของ Column ที่มีปัญหาในส่วนของ MaskSettingsดังภาพ

แก้ไขปัญหาเวลาใช้ GridView เมื่อมี Edit หรือ New โดยใช้การ Map ด้วย Data Source

แก้ไขปัญหาเวลาใช้ GridView เมื่อมี Edit หรือ New โดยใช้การ Map ด้วย Data Source  สำหรับบาง Field ทำให้ ปัญหาคือมันจะไม่แสดงค่า Text จะแสดงเป็นค่า Value ต้องไปปรับในส่วนของ Column ให้มี Properties Type ตรงกับ Database