Tag: distort

Graphic Design Advanced : การทำภาพซ้อนด้วย mask layer

หาภาพที่ต้องการมาสองภาพหลังจากนั้นเริ่มจากการ ตัดภาพที่ต้องการซ้อนมาแปะอีกภาดด้วยการใช้ selection tools สามารถคลิ้กขวาในขณะที่ transform เพื่อปรับ distort ได้ คือการยืดมุมตามกรอบที่ต้องการได้ หรือจะปรับแบบ skew จะเป็นเงาเช่นการปรับตัวอักษณรูปตัว T จะมีเงาด้านขวาของตัว T แต่ถ้าปรับแบบ Perspective จะเป็นเงาด้านหน้าเหมือนโดนส่องแสงไฟจากด้านหลังมาข้างหน้า ตัวอย่างเริ่มจากการตัดเอามะนาวสีส้มมาแปะเนื้อในของมะนาวสีเขียว อีกวิธีเช่นทำรูปซ้อนใบหน้าคนเอาภาพสองอันมาซ้อน จะใช้วิธีเดียวกันแต่จะแตกต่างตรงที่ ไม่ต้องกด ctrl+i เพื่อ hidden ภาพที่ซ้อน แต่ใช้ gradient tools…