Tag: CSS

ปรับ Style ของ Artisteer ให้ Text-Align แสดงข้อมูลตรงกลาง ใช้กับ Button

เนื่องจากการใช้ Button ของ Devexpress กับ Artisteer ทำให้การจัดปุ่ม Button ค่อนข้างไม่ตรงกับ CSS วิธีแก้คือกำหนด Style ขึ้นมาและปรับให้ CSS ที่สร้างโดย Artisteer ยกเลิกการจัด style ให้ content การเพิ่มปุ่ม 2 ปุ่มแล้วมันขึ้นบรรทัดใหม่แก้ได้โดยการเพิ่ม Style และกำหนด CSS ให้กับปุ่ม button ที่ต้องการ .art-postcontent…