Tag: CanGrow

DevExpress XtraReport เวลาใช้ XRLabel แล้วเมื่อแสดงผลหลายบรรทัด มันจะมีผลทำให้ Label อื่นๆ ขยับลงไปด้านล่าง

DevExpress XtraReport เวลาใช้ XRLabel แล้วเมื่อแสดงผลหลายบรรทัด มันจะมีผลทำให้ Label อื่นๆ ขยับลงไปด้านล่าง วิธีแก้คือต้องปรับให้ XRLabel ขยายกว้างรองรับ multiline หลายบรรทัด และปรับ CanGrow=true เพื่อให้แสดงผลได้ทั้งหมด กรณีที่ข้อความเยอะเกิน หลายบรรทัดจนล้น อาจจะต้องไปปรับ TextFixMode แทนให้เป็น CanGrowOnly แล้วปรับ CanGrow กับ CanShrink ด้านบนเป็น False แทนดังภาพ