Tag: auto shutdown

การสร้าง Task Scheduler ตัวอย่างการทำ auto shutdown

การสร้าง Task Scheduler ตัวอย่างการทำ auto shutdown เริ่มจากเปิด Task Scheduler ขึ้นมาซึ่งสามารถค้นหาได้จาก Control Panel->Administrative Tools->Task Scheduler ข้อดีของการทำ Task Scheduler คือเราสามารถที่จะสร้างกิจกรรมหรือเหตุการณ์ที่สั่งให้โปรแกรมทำตามในช่วงเวลาเดิมๆ ทุกวันเช่นเปิดปิดเครื่องเองเปิดปิดโปรแกรมเอง หรือบางครั้งก็มีคนนำเอาไปปั่นเว็บโดยกำหนดให้เครื่องเปิดเว็บหรือรีเฟรซเว็บนี้ในทุกๆวัน แต่การทำแบบนี้จะต้องอาศัยการทำไฟล์ .bat ซึ่งเป็นการใช้คำสั่ง command line หลังจากนั้นให้กด Next จนกระทั้ง Finish ก็จะเสร็จสิ้นกระบวนการสร้าง…